Człowiek – istota społeczna

W centrum moich zainteresowań jest człowiek jako istota społeczna, a dokładniej jego zachowania, postawy i życiowe wybory, zwłaszcza w kontekście szans i zagrożeń kreowanych przez świat cyfrowy i nowe media. Analizuję i wyjaśniam kwestie związane z rozwojem osobistym, poprzez pokazywanie pułapek wynikających ze zbyt dużej ufności wobec tych, którzy bezkrytycznie snują wizje typu: „możesz wszystko” czy „sky is the limit”.  Wierzę oczywiście w moc pracy nad sobą i potęgę wiedzy, ale niestety nie każdy jest w stanie osiągnąć co tylko sobie zamarzy – kluczowa jest samoświadomość swoich ograniczeń i trudów codziennej pracy. Ponadto od początku mojej kariery zawodowo-naukowej fascynuje mnie społeczeństwo informacyjne i rola nowoczesnych technologii w naszym życiu. Ostatnie lata to niestety ogromny wpływ fakenewsów i skłonności poszczególnych grup interesów (środowisk) do dezinformacji w sieci Internet. Teksty perswazyjne to już nasza codzienność, należy edukować i uświadamiać, że krytyczne podejście jest swoistą tarczą ochronną. 

Obserwując świat wokół, zdecydowałem, że już czas na zaistnienie w sieci w bardzo osobistej, ale zawodowej odsłonie, która nie tylko wyeksponuje pewien obszar zainteresowań, ale także będzie okazją do kolejnych wyzwań i promocji wiedzy. Dzięki temu mam nadzieję rozwinąć m.in. projekt PRAWIE PRAWDZIWE, mający wesprzeć starania o budowanie świadomego użytkownika Internetu i walki o prawdziwą informację, bo jak pokazuje życie, często od informacji i jej późniejszego wykorzystania może wiele zależeć, np. nasze zdrowie lub życie (pandemia/COVID-19), nie wspominając o kwestiach finansowych (błędne decyzje biznesowe) czy politycznych (demokracja przegra z autorytaryzmem w owczej skórze). W ramach projektu w roku 2023 przeprowadziłem cykliczne spotkania warsztatowe z seniorami (Uniwersytet Trzeciego Wieku – https://sniie.pl/ ) w przyjaznych salach Towarzystwa Naukowego Płockiego (www.tnp.org.pl) oraz w autorskiej przestrzeni edukacyjnej pn. Strefa Edukacji Medialnej. 

Praktyk i wykładowca

Od dwudziestu lat jestem związany ze światem nauki, zarówno publikując wyniki swych badań, jak i edukując studentów z zakresu socjologii, socjologii mobilności (przez wiele lat prowadziłem aktywność zawiązaną z zarządzaniem mobilnością miejską na: www.multimodalny.pl), zarządzania zmianami, przywództwa, zarządzania kadrami, rozwoju zawodowego i osobistego, czy wykorzystania nowych technologii w ramach koncepcji Smart-City, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu. Ponadto od kilkunastu lat zarządzam mniejszymi i większymi zespołami ludzi. Bardzo cenię sobie kilkuletnią współpracę z ONZ-owską agendą UNITAR – Instytutu ds. Szkoleń i Badań, w ramach której kierowałem polskim przedstawicielstwem sieci ośrodków szkoleniowych CIFAL, oraz pracując w ramach grupy ekspertów skupionych wokół ONZ w ramach genewskiej inicjatywy U4SSC, czyli United for Smart Sustainable Cities, zorganizowanej przez UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) i ITU (International Telecommunication Union).

Doktorat z socjologii obroniłem na UKSW w Warszawie, wcześniej kończąc studia z zakresu zarządzania (MBA/Koźmiński), ekonomii oraz informatyki (Politechnika Warszawska), a w tzw. międzyczasie uczestnicząc i prowadząc dziesiątki szkoleń z zarządzania projektami, wdrażania zmian, cyfryzacji polskich samorządów, aktywizacji zawodowej, uzależnienia od serwisów społecznościowych czy bezpieczeństwa w sieci i wiele innych.

Profil zawodowy na LinkedIn https://www.linkedin.com/in/krzysztof-buczkowski-ph-d-020a4bb9/

We wszelkich sprawach dotyczących ewentualnej współpracy proszę o kontakt mailowy:
systemy (at) tlen.pl

dr Krzysztof Buczkowski